Kurzy Alfa

 

Kurzy Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života. Tvoří je série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Jsou příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to náročné, ale přátelské a zábavné.

Můžete se podívat na video pozvánku na Alfu, nebo si přečíst zkušenosti lidí, kteří se setkali s Bohem

O Alfu je velký zájem. Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojil(a). V okolí Vašeho bydliště pravděpodobně nějaký kurz Alfa probíhá.

Jak Alfa prakticky probíhá?

Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost strávit příjemný čas povíduáním u jídla. Pak je čas na přednášku, na kterou navazuje diskuse ve skupinkách. Během diskuze můžete naslouchat a diskutovat. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná. Stejně tak i žádný názor není nevhodný.

Témata promluv jednotlivých večerů

•    Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
•    Kdo je to Ježíš?
•    Proč Ježíš zemřel?
•    Jak získat víru?
•    Proč a jak se modlit?
•    Proč a jak číst Bibli?
•    Jak nás Bůh vede?
•    Kdo je to svatý Duch?
•    Co Duch svatý dělá?
•    Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
•    Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
•    Jak odolat zlému?
•    Proč a jak mluvit s druhými o víře?
•    Uzdravuje Bůh i dnes?
•    A co církev?

Chcete-li se těchto kurzech dozvědět víc, navštivte domovskou stránku Alfy