Archiv – Zamyšlení 2011

V této sekci najdete zamyšlení
ke stažení z roku 2011

Tváře kolem jeslí (11.12., 18.12., 25.12.2011, 1.1.2012)

11.12.2011 Josef Mt 2,13-23, 3. adventní Larry Davies mp3
18.12.2011 Maria Lk 1,26-56, 4. adventní, Večeře Páně Petr Šedý mp3 pdf
25.12.2011 Pastýři Vánoční Mark Potma mp3
1.1.2012 Mudrci Novoroční, losování hesel Mark Potma mp3

 

De Ecclesia (O církvi) (13.11., 20.11., 27.11., 4.12.)

13.11.2011 Svatá Večeře Páně 1. Korintským 11 Mark Potma mp3
20.11.2011 Křest Římanům 6 Petr Šedý mp3 pdf
27.11.2011 On nás spojil v jedno Efezským 2,11-22 Larry Davies mp3
4.12.2011 7 vánočních výzev Židům 10 Mark Potma mp3

 

Boží sláva (16.10., 23.10., 30.10.)

16.10.2011 Přenesení schrány do Jeruzaléma 2. Samuelova 6 Mark Potma mp3
23.10.2011 Hospodin sestoupil na Sinaj Exodus 19 Petr Šedý mp3
30.10.2011 Poklad v hliněných nádobách 2. Kor 3,7-18 Mark Potma mp3

 

Radost ze života v Kristu (11.9. / 18.9. / 25.9. / 9.10.)

11.9.2011 K prospěchu evangelia Filipenským 1 Tomáš Uher mp3
18.9.2011 Ježíš Kristus je Pán Filipenským 2 Mark Potma mp3
25.9.2011 Vše pokládám za ztrátu… Filipenským 3 Larry Davies mp3
9.10.2011 Jste mou radostí a slávou Filipenským 4 Petr Šedý mp3

 

Otázky pro Ježíše (24.7. / 31.7. / 14.8. / 28.8.)

24.7.2011 Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny? Matouš 19,1-12 Pavel Marek mp3 pdf
31.7.2011 Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Matouš 11,1-19 Mark Potma mp3
14.8.2011 Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Zjevení 5,1-14