Archiv – Zamyšlení 2012

V této sekci najdete zamyšlení
ke stažení z roku 2012

Advent (2.12., 9.12., 16.12., 23.12.)

2.12.2012 Ježíš s lidskou tváří Petr Šedý mp3
9.12.2012 7 proroctví o narození Mesijáše Mark Potma mp3
16.12.2012 Podobenství o fíkovníku Petr Šedý mp3
23.12.2012 Narození Ježíše Larry Davies mp3

 

Vztahy mezi lidmi (4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2012)

4.11.2012 Chození Miloš Poborský mp3
11.11.2012 Manželství Larry Davies mp3 pdf
18.11.2012 Přátelství Petr Šedý mp3 pdf
25.11.2012 Výchova dětí Mark Potma mp3

 

Nový život v Kristu (7.10., 14.10., 21.10., 28.10.2012)

7.10.2012 On je obraz Boha neviditelného Kol 1, 15-23 Petr Šedý mp3
14.10.2012 Síla a slabost Petr Grulich mp3
21.10.2012 Nový život v Kristu Kol 2, 6-15 Petr Šedý mp3
28.10.2012 Skutečnost je Kristus Kol 2, 16-23 Mark Potma mp3

 

Desatero aneb deset výroků o Bohu (16.9., 23.9., 30.9. 2012)

16.9.2012 Bůh nás vyvedl ze země otroctví Petr Šedý mp3
23.9.2012 Nepožádáš Larry Davies mp3 pdf
30.9.2012 Budeš zachovávat den odpočinku Petr Šedý mp3 pdf

 

Boží slovo je… (12.8., 19.8., 26.8., 2.9. 2012)

12.8.2012 Bible 2. Timoteovi 3 Mark Potma mp3
19.8.2012 Kristus Jan 1 Mark Potma mp3
26.8.2012 Svědectví 1. Jan 1 Petr Šedý mp3 pdf
2.9.2012 Proroctví Židům 1 Petr Šedý mp3

 

Malí proroci (15.7., 22.7., 29.7., 5.8.)

15.7.2012 Výzva ke stavbě chrámu – Svatá Večeře Páně Ageus 1 Petr Šedý pdf
29.7.2012 Den Jizreelu Ozeáš 2 Larry Davies mp3
5.8.2012 Pokání Ninivanů a soucitný Bůh Jonáš 3-4 Mark Potma mp3

 

Ježíšova etika (10.6., 17.6., 24.6.)

13.5.2012 Vytrvalost ve zkouškách Jakub 1,1-18 Petr Šedý mp3
20.5.2012 Slyšení a činění – Svatá Večeře Páně Jakub 1,19-27 Petr Šedý mp3
27.5.2012 Nikomu nestraňte Jakub 2,1-13 Tomáš Uher mp3
3.6.2012 Víra a skutky – Svatá Večeře Páně, společná Bohoslužba Jakub 2,14-26 Petr Šedý mp3
10.6.2012 Důležitost jazyka Jakub 3 Larry Davies mp3
17.6.2012 Neblahá pýcha Jakub 4 Mark Potma mp3
24.6.2012 O trpělivosti Jakub 5 Petr Šedý mp3

 

O budoucnosti (15.4., 22.4., 29.4.)

15.4.2012 Sedm dopisů Zjevení 2-4 Larry Davies mp3
22.4.2012 O učednictví 2. Tim. 1 Zdeněk Blažek mp3
29.4.2012 Nové nebe a nová země Zjevení 21 Petr Šedý mp3

 

Já jsem vzkříšení a život (11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4.)

11.3.2012 Vzkříšení Lazara Jan 11,1-44 Petr Šedý
18.3.2012 kázání s překladem Dave Schlonecker mp3
25.3.2012 Jeden za mnohé Jan 11,45-57 Petr Šedý mp3
1.4.2012 Vjezd do Jeruzaléma Jan 12,12-18 Mark Potma mp3
8.4.2012 Velikonoční Bohoslužba Matouš 28 Petr Šedý pdf

 

Ježíš s lidskou tváří (5.2., 12.2. 19.2., 26.2.)

5.2.2012 Ježíš tváří v tvář pokušení Lukáš 4,1-13 Mark Potma mp3
12.2.2012 Povolání celníka Lukáš 5,27-32 Petr Šedý pdf mp3
19.2.2012 Marie a Marta Lukáš 10,38-42 Robert Hart pdf
19.2.2012 Křestní kázání Skutky 8,26-39 Petr Šedý mp3
26.2.2012 Nasycení pěti tisíc Lukáš 9,10-17 Larry Davies mp3

 

O Davidovi (8.1.2012, 15.1. 22.1., 29.1.)

8.1.2012 David a Golijáš 1. Samuelova 17 Jiří Bukovský mp3
15.1.2012 David a Jónatan 1. Samuelova 20 Petr Šedý pdf mp3
22.1.2012 David a Batšeba 2. Samuelova 11-12 Petr Šedý pdf mp3
29.1.2012 Davidův útěk před Saulem do jeskyně Žalm 57 Mark Potma mp3