Archiv – Zamyšlení 2013

V této sekci najdete zamyšlení
ke stažení z roku 2013

Advent (Druhý příchod Pána Ježíše)

1.12.2013    Podobenství o družičkách Mt 25,1-13 Petr Šedý fulltext mp3
8.12.2013    Podobenství o hřivnách Mt 25,14-30 Petr Vopařil mp3
15.12.2013    Upgrade: Zbořme hranice… Mt 10 a Lk 10,1-12 Slavoj Raszka mp3
22.12.2013    Lid který chodí v temnotách… Iz 9,1-6 Petr Šedý
24.12.2013    Narodil se Kristus Pán L 2,1-20 Petr Šedý

 

Speciální kázání

17.11.2013 Kázeň v církvi Mt 18 Petr Šedý fulltext mp3
24.11.2013 Boží přítomnost a Boží slovo host Jarek Pokorný mp3

Život v obecenství

 

13.10.2013 Jaké dobro, jaké blaho, tam kde bratři bydlí svorně! Ž 133,1 Petr Šedý mp3
20.10.2013 Den v obecenství Ko 3,16 Mark Potma mp3
27.10.2013 Den o samotě Ž 65,2 Petr Šedý fulltext
3.11.2013 Služba Lk 9,46 Larry Davies mp3
10.11.2013 Zpověď a večeře Páně Jk 5,16 Petr Šedý fulltext mp3

 

O lásce

15.9.2013 Zrod lásky Píseň Písní 1  Petr Šedý mp3
22.9.2013 Zrání lásky Píseň Písní 2  Petr Šedý mp3
29.9.2013 Odvaha lásky Píseň Písní 3  Petr Šedý mp3
6.10.2013 Společenství lásky Píseň Písní 4  Petr Šedý mp3

 

Podobenství Ježíše podle Lukáše

 

4.8.2013 Podobenství o boháčovi a Lazarovi Lk 16,19-31 Petr Šedý mp3
11.8.2013 Podobenství o dvou stavitelích Lk 6,47-49 Mark Potma mp3
18.8.2013 Podobenství o nepoctivém správci Lk 16,1-13 Mark Potma mp3
  25.8.2013 Podobenství o soudcovi a vdově Lk 18,1-8 Pavel Marek mp3
1.9.2013
Podobenství o hostině
Lk 14,15-24 Karel Cihelník mp3

 

Žalmy

14.7.2013 Hospodine, nakloň ucho Žalm 86 Petr Šedý mp3
21.7.2013 Velký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný Žalm 48 Petr Šedý mp3
28.7.2013 Chválu vzdejte Hospodinu Žalm 118 Jan Kowalczyk

Speciální kázání 7. 7. 2013

7.7.2013 Církev jako umělecké dílo Ef 2,8-10 John Paul
Harris-Webster
mp3

 

Život křesťana

9.6.2013 Moc k proměně života Ef 4,17-32 Mark Potma mp3
16.6.2013 Moudrost Boží a moudrost lidská 1 K 1,18-31 Petr Šedý mp3
23.6. 2013 Pamatuj, jak stavíš 1 K 3,10-17 Petr Šedý mp3

 

Letnice

19.5.2013 Duch Svatý je… J 14,15-31 Tomáš Uher mp3
26.5.2013 Ovoce těla a Ducha Gal 5,16-26 Petr Šedý mp3
 2.6.2013 Dary Ducha Svatého Ef 4,5-16 Mark Potma mp3

 

 

Nepokradeš…

5.5.2013 Nepokradeš… Petr Šedý mp3
12.5.2013 O štědrosti… Mark Potma

 

Láska…

7.4.2013 Láska je… trpělivá, dobrotivá 1.Korintským 13 Petr Šedý mp3
14.4.2013 Láska nezávidí, není domýšlivá, nevychloubá se Mark Potma mp3
21.4.2013 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se David Beňa mp3
28.4.2013 Láska nikdy nezanikne Petr Šedý mp3

 

 

Velikonoce 2013

10.3.2013 Váš zármutek se změní v radost Jan 16 Zdeněk Halas mp3
17.3.2013 Ježíšova modlitba Jan 17 Petr Šedý mp3
24.3.2013 Ježíš před Pilátem Jan 18 Larry Davies mp3
29.3.2013 Ježíšova smrt Jan 19 Mark Potma mp3
31.3.2013 Prázdný hrob Jan 20 Petr Šedý mp3

 

40 dní s Biblí

 

24.2.2013  Není jiného jména  Skutky 4  Petr Šedý  mp3
 3.3.2013  Na cestě z Jeruzaléma do Samaří  Skutky 6  Larry Davies  mp3

 

Církev je… (3.2., 10.2., 17.2.2013)

3.2.2013 Společenství jednoho těla 1. Korintským 12 Petr Šedý mp3
10.2.2013 Společenství modlitby Efezským 4 Jiří Bukovský mp3
17.2.2013 Společenství služebníků Římanům 12 Mark Potma mp3

 

Starozákonní postavy a jejich vztahy (13.1., 20.1., 27.1.)

13.1.2013 Juda a Támar Genesis 38 Petr Šedý mp3
20.1.2013 Hagar a Izmael Genesis 16 Pavel Marek mp3
27.1.2013 Jákob a jeho ženy Genesis 30 Petr Šedý mp3

 

 

 

Nový rok (30.12.2012 a 6.1.2013)

30.12.2012 Novoroční kázání Mark Potma mp3
6.1.2013 Nový život v Kristu Mark Potma mp3