Archiv – Zamyšlení 2014

 

Prayer  Bohosluzby u stolu na Skalce

Živá hudba a moderní písně, zajímavé slovo, přátelská atmosféra, dobrá káva či čaj…

Živý přenos bohoslužeb je zde Živý přenos bohoslužeb

Advent

7.12.2014 Advent
(Přijde soudit živé i mrtvé)
Lukáš 21,25-36 Petr Šedý  – mp3
14.12.2014 3. adventní neděle Matouš 11,2-15 Mark Potma mp3
21.12.2014 Vánoční Jan 1,19-28 Petr Šedý fulltext mp3
24.12.2014 Půlnoční Lukáš 2,1-20 Petr Šedý fulltext mp3
28.12.2014 Simeon a Anna Lukáš 2,33-40 Mark Potma mp3

big-story
Velký příběh Bible

2.11.2014 Příběh o zaslíbení více veršů Petr Šedý  – mp3
9.11.2014 Bible je Boží slovo více veršů Mark Potma mp3
16.11.2014 Zaslíbení lidu
(Boží zaslíbený lid)
 více veršů Petr Šedý fulltext mp3
23.11.2014 Zaslíbení místa  více veršů Petr Vopařil mp3
30.11.2014 Zaslíbení království  více veršů Honza Heřmanský  – mp3

giving-to-charity2
O dávání

12.10.2014 O daru z Filip Filipenským 4,10-20 Ondra Zikán mp3
19.10.2014 Desátky 2. list Korintským 8,1-9 Tomáš Uher mp3
26.10.2014 Radostného dárce miluje Bůh 2. list Korintským 9,7-11 Mark Potma mp3

2-august-2012-worship-the-lord
Nový život (Lekce z Efezu)

24.8.2014 Nový život (Obživil nás v Kristu) Efezským 2,1-10 Petr Šedý fulltext mp3
31.8.2014 Nové společenství Efezským 2,11-22 Petr Šedý fulltext mp3
7.9.2014 Duchovní růst (Duchovní zralost) Efezským 4,7-16 Petr Šedý fulltext mp3
14.9.2014 Odložit starého člověka, obléci nového Efezským 4,17-32 Mark Potma mp3
21.9.2014 Choďte jako děti světla (Znaky nového člověka: čistota) Efezským 5,1-20 Petr Šedý fulltext mp3
28.9.2014 Znaky nového člověka: pokora Efezským 5,21-33 Karel Cihelník mp3
5.10.2014 Jak bojovat se zlým Efezským 6 Leendert Wolters mp3

cropped-P1260440.jpg
Žalmy

27.7.2014 Zpívejte Hospodinu novou píseň Žalm 96 Petr Šedý fulltext mp3
3.8.2014 Hlahol Hospodinu celá země Žalm 100 Karel Cihelník  – mp3
10.8.2014 Dobrořeč má duše, Hospodinu Žalm 103 Mark Potma  – mp3
17.8.2014 Blahoslaveni ti, kdo žijí podle zákona Hospodinova Žalm 119 Petr Vopařil fulltext mp3

parthenon-remains-athens
Lekce z Korintu

1.6.2014 Boží služebníci 1 Kor 3 Petr Šedý fulltext mp3
8.6.2014 Nepoctivý správce Lukáš 16,1-9 Zdeněk Halas mp3
Zamyšlení o křtu Kol 3 Petr Šedý fulltext
15.6.2014 Naše tělo patří Pánu 1 Kor 6,12-20 Petr Vopařil  – mp3
22.6.2014 O manželství 1 Kor 7 Mark Potma  – mp3
29.6.2014 O svobodě pro evangelium 1 Kor 9 Petr Šedý fulltext mp3
6.7.2014 Poučení z dějin Izraele 1 Kor 10,1-22 Jan Kowalczyk  – mp3
13.7.2014 Poučení od Ezdráše. Ezdráš Dave Francis (řečník z Engish campu)  – mp3
20.7.2014 Ohled na druhé 1. Kor 10,23-33 Mark Potma  – mp3

Jonah_shore
Příběh útěkáře

27.4.2014 Poslání a útěk Jon 1 Petr Šedý fulltext mp3
4.5.2014 Jonášova modlitba Jon 2 Larry Davies mp3
11.5.2014 Pokání Ninivanů Jon 3 Karel Cihelník mp3
18.5.2014 Vyvýšenost Krista Kol 1 Brad Nelson mp3
25.5.2014 Soucitný Bůh a rozhněvaný prorok Jon 4 Mark Potma mp3

bible-study
40 dní s Biblí, velikonoční bohoslužby a čtení Bible

13.4.2014 Ježíšova modlitba za učedníky J 17,1-26 Petr Šedý fulltext mp3
16.4.2014
(Velikonoční čtení)
Ježíš před Pilátem J 19,1-20,18 Petr Šedý  – mp3
18.4.2014
(Velký pátek)
Ježíšovo ukřižování, smrt a vzkříšení J 19,17-20,31 Petr Šedý fulltext mp3
20.4.2014
(Velikonoční neděle)
Zjevení v Galileji J 21,1-25 Petr Šedý fulltext mp3

LÁSKA -
Láska je silnější než smrt

16.3.2014    Opojení láskou Pís 5 Petr Šedý fulltext mp3
23.3.2014    Tajemství lásky Pís 6 Karel Cihelník fulltext mp3
30.3.2014    Vznešenost lásky
Pís 7 Petr Šedý fulltext mp3
6.4.2014    Láska je silnější než smrt Pís 8 Petr Šedý fulltext mp3

Together
O církvi

9.2.2014    O duchovních darech 1. Kor 12-14 Mark Potma  – mp3
16.2.2014    Kdo chce být první… Mt 20, 20-28 Petr Šedý fulltext mp3
23.2.2014    Starší Mk 3,13-15 Vláďa Zeman mp3
2.3.2014    Diakoni 1. Tim 3,8-13 Larry Davies fulltext mp3
9.3.2014    Vize církve Lk 5 Petr Šedý fulltext mp3

Together
7 dopisů Ježíše pro 7 církví

12.1.2014 List do Efezu a Smyrny Zj 2,1-11 Larry Davies fulltext mp3
19.1.2014 List do Pergama a Thyatir Zj 2,12-29 Petr Šedý fulltext mp3
26.1.2014 List do Sard a Filadelfie Zj 3,1-13 Karel Cihelník  – mp3
2.2.2014 List do Laodikeje Zj 3,14-22 Petr Šedý fulltext mp3