Archiv – Zamyšlení 2015

Advent

6.12.2015 Triumfální vjezd do Jeruzaléma Matouš 21,1-11 Petr Šedý fulltext mp3
13.12.2015 Třetí adventní neděle Slavoj Raszka  – mp3
20.12.2015 Příchod Syna člověka
(Ten přicházející)
Jan 1,19-28 Petr Šedý fulltext mp3
24.12.2015 Půlnoční bohoslužba
(Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo…)
Izajáš 9, 1-6 Petr Šedý fulltext mp3
27.12.2015 Hlas volajícího v pustině Lukáš 2,25-38 Leendert Wolters mp3

advent2015

Křesťanský život III.

15.11.2015 O souzení bratrů Mt 7,1-6 Petr Šedý fulltext mp3
22.11.2015 O rozhodnutí k následování L 9,57-62 Petr Šedý mp3
29.11.2015 O pravé moudrosti
(na Jižním Městě v „Kostelně“)
Jk 3,1-18 Tomáš Grulich  – mp3
little girl being ostracized and bullied by other girls

little girl being ostracized and bullied by other girls

O smyslu práce…

25.10.2015 Teologie práce 2 Tes 3,6-13 Petr Šedý fulltext mp3
1.11.2015 Šest dní budeš pracovat Ex 20,9-11 Karlos mp3
8.11.2015 Sedmý den odpočineš… Ex 31,13-17 Mt 12,1-14 Leendert Wolters mp3

Bůh je spravedlivý

Lady-of-Justice

27.9.2015 Evangelium je Boží moc Římanům 1,1-17 Petr Šedý fulltext mp3
4.10.2015 Boží spravedlnost Římanům 2,1-16 Karlos  – mp3
11.10.2015 Spravedlnost skrze víru
(Ospravedlnění z víry)
Římanům 3,21-31 Petr Šedý fulltext mp3
18.10.2015 Důsledky ospravedlnění
(O smíření)
Římanům 5,1-11 Petr Vopařil fulltext mp3

Křesťanský život II.

slider_for_spirituality

6.9.2015 O radostném dávání 2. list Korintským 9,6-15 Petr Šedý fulltext mp3
13.9.2015 O vytrvalosti Marek 13,8-13
2.Timeteovi 3,10-4,8
Leendert Wolters  – mp3
20.9.2015 O vykupování času
(Vykupujte čas)
Ef 5,15-20 Petr Lomský fulltext mp3

Josefův příběh II. (Příběh Josefa II.)

joseph

19.7.2015 Josef ve vězení (Hlavy vzhůru) Genesis 40 Petr Šedý fulltext mp3
26.7.2015 Josef před faraonem Genesis 41,1-36 Karel Cihelník  – mp3
2.8.2015 Josefovi bratři v Egyptě (Cesta do Egypta) Genesis 42-44 Petr Šedý fulltext mp3
9.8.2015 Dobrý pastýř
(na Střeleckém ostrově)
Jan 10 Petr Šedý fulltext mp3
16.8.2015 Smíření bratrů Genesis 45 Petr Vopařil fulltext mp3
23.8.2015 Izraelovo setkání s Josefem Genesis 46 Leendert Wolters  – mp3
30.8.2015 Setkání s faraonem Genesis 47 Milan Šujan  – mp3

English camp 2015

5.7.2015 Bohoslužba byla na English campu a na Jižním Městě
12.7.2015 Téma řečníka (Společně) David Andrew Sedlacek mp3

Křesťanský život I.

Anak-Tuhan

7.6.2015 O výchově dětí Efezským 6,1-4 Mark Potma  – mp3
14.6.2015 Církev cizinců a přistěhovalců Efezským 2,17-22 Munkh-Erdene (Munkuush) Turmunkh  – mp3
21.6.2015 O následování Krista
(Co znamená následovat Krista)
Jan 21,15-22 Daniel Fajfr  – mp3
28.6.2015 O povolání (původní název: O pokrytectví a opravdovosti) 1.Timoteovi 6,11-16 Petr Šedý fulltext mp3

Letnice

17.5.2015 O kmeni a ratolestech
(O radosti v životě)
Jan 15 Petr Šedý fulltext mp3
24.5.2015 téma Letnice Jan 14,15-26 Kenny Stokes  – mp3
31.5.2015 O příchodu přímluvce Jan 16 Mark Potma mp3

Židům II.

19.4.2015 Výzva k cestě do odpočinutí Židům 3 Petr Šedý fulltext mp3
26.4.2015 Ježíš pravý velekněz Židům 4 Karel Cihelník mp3
3.5.2015 O cestě ke zralosti (Varování před ochabnutím) Židům 5-6 Petr Šedý fulltext mp3
10.5.2015 Kněz podle řádu Melchisedekova Židům 7:11-28 (Genesis 14:18-20, Žalm 110:4) Leendert Wolters mp3

Velikonoce / O učednictví

29.3.2015 Nechali tam všechno a šli za ním… Lukáš 5,1-11 Petr Šedý  – mp3
3.4.2015 Velký Pátek Petr Šedý fulltext mp3
5.4.2015 Kdo chce jít za mnou… Lukáš 9,22-27 Petr Šedý fulltext mp3
12.4.2015 Svěř to věrným lidem… 2 Tim 2,2 David Andrew Sedlacek / Radka (překlad)  – mp3

40 dní s Biblí: Příběh (Zápasy) Božího muže

1.3.2015 Channa a Samuel 1.Samuelova 1 Petr Šedý fulltext mp3
8.3.2015 Channina modlitba 1.Samuelova 2,1-10 Petr Vopařil fulltext mp3
15.3.2015 Soud začíná v Božím domě 1.Samuelova 2,11-36 Petr Šedý  – mp3
22.3.2015 Proroci profitují 1. Samuelova 3 Karlos  – mp3

Židům I.

15.2.2015 Zjevení Syna Židům 1 Petr Šedý mp3
22.2.2015 Smysl ponížení Syna Židům 2 Mark Potma mp3

Josefův příběh I.

18.1.2015 Josefovy sny Genesis 37,1-12 Petr Šedý fulltext mp3
25.1.2015 Josef prodán do Egypta Genesis 37,13-36 Karel Cihelník mp3
1.2.2015 Josef v Potifarově domě Genesis 39,1-18 Leendert Wolters fulltext mp3
8.2.2015 Josef ve věznici Genesis 39,19-23 Petr Vopařil mp3

Novoroční

11.1.2015 Zamyšlení na heslo Skalky pro rok 2015 Žalm 119,105 Mark Potma mp3

Celosborové setkání

4.1.2015 Milost za milost Jan 1,9-18/ 2.Korintským 4,1-7 Daniel Fajfr mp3