Archiv – zamyšlení 2016

Vánoční a novoroční kázání

24.12.2016 Vánoční téma Lk 2 Jiří Bort  mp3
1.1.2017 Poslání učedníků Lk 10,1-16 Leendert Wolters  mp3

Bůh je dobrý Otec

13.11.2016 Podobenství O dobrém Otci Lk 15:1-24 Jiří Bort mp3
20.11.2016 Vyvolené Boží děti Ř 8:29n; Ef 1:3-6 Mark Potma mp3
27.11.2016 Bůh je dobrý Otec Mt 7:7-11 Karel Cihelník mp3
4.12.2016 Podobenství O dobrém Otci 2 Lk 15:24-32 Jiří Bort mp3
11.12.2016 Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky Ř 8:31-39 Petr Lomský mp3
18.12.2016 7 důvodů k radosti z Vánoc Lk 2 Mark Potma mp3

Náboženství Boha nenahradí

9.10.2016 Porážka Izraele 1S 4,1-22 Leendert Wolters  mp3
16.10.2016 Boží schrána 1S 5-7,1 Petr Vopařil  mp3
23.10.2016 Nová milosrdenství 1S 7,2-17 Jiří Bort  mp3
30.10.2016 Cyklus obnovy Kniha Soudců Jiří Bort mp3
6.11.2016 Postmoderní doba Daniel Fér mp3

Modlitba

Jaký význam má modlitba ? Co je a co není modlitba ?

4.9.2016 Nebuďte jako pokrytci Mt 6, 5-8 Jiří Bort  –  mp3
11.9.2016 Nechte promluvit Boha 1 Kr 19 Jiří Bort  mp3
18.9.2016 Spolupráce s Bohem Mt 17, 14-21 Jiří Bort  –  mp3
26.9.2016 Žalm 111 Žalm 111 Al DeSimon  –   mp3
2.10.2016 Pochybnosti v modlitbách Jk 1,5 Jiří Bort mp3

 prayer

Víra je…

Série kázání o významu křesťanské víry.

7.8.2016 spolehnutí se… Židům 11 Petr Lomský  –  mp3
14.8.2016 vytrvalost v běhu… Židům 12,1-13 Milan Šujan  mp3
21.8.2016 usilování o pokoj… Židům 12,14-19 Jiří Bort  –  mp3
28.8.2016 následování… Židům 13,1-9 Leendert Wolters  –  mp3

 faith

Zjevení III. – 7 listů 7 církvím…

24.7.2016 List do Filadelfie Zj 3,7-13 Petr Šedý  mp3
31.7.2016 List do Laodikeje Zj 3,14-22 Karel Cihelník  mp3

imgp1176

Kázání ze City Campu na Skalce

10.7.2016 O farizeovi a celníkovi L 18,9-14 Dillon Frazier  mp3
17.7.2016 Povzbuzení 2 Tim Trevor Robinson  mp3

Kázání – list Římanům

3.7.2016 Duch svatý je dárce pokoje a života Ř 8 Jiří Bort mp3

Speciální kázání – list Efezským

26.6.2016 Skutečnost nového života Ef 4, 1-16 Tomáš Grulich mp3

Zjevení II. – 7 listů 7 církvím…

12.6.2016 List do Thyatir Zj 2, 18-29 Petr Šedý  mp3
19.6.2016 List do Sard Zj 3, 1-6 Petr Vopařil  mp3

Židům III… O Kristově oběti

22.5.2016 Kristus prostředník nové smlouvy Exodus 19,1-8, Židům 9,15-28 Leendert Wolters  –  mp3
29.5.2016 Oběti jsi nechtěl, dal jsi mi tělo Židům 10,1-17 Jiří Bort  – mp3
5.6.2016 Kristus přinesl jedinou oběť Židům 10,18-25 Milan Šujan  –  mp3

Duch Svatý přichází

Duch Svatý a jeho působení I.

24.4.2016 Duch svatý přicházející Jan 16,5-15 Karlos  – mp3
1.5.2016 Duch svatý přebývající Jan 3,1-10 Petr Šedý fulltext mp3
8.5.2016 Duch svatý sestupující Jan 4,7-14
Galatským 5,22-26
Petr Lomský  mp3
15.5.2016 Duch svatý zmocňující Skutky 2,1-21
Skutky 9,36-43
Jan Halámka  mp3

Speciální v CB – Jižní Město

17.4.2016 Instalace Tomáše Grulicha na Opatově Jan 21,1-14 Daniel Fajfr mp3

Svoboda v Kristu

3.4.2016 Vysvobození k novému životu Římanům 6 Petr Vlček mp3
10.4.2016 Vysvobození od zákona Římanům 7 Petr Šedý fulltext mp3

freedom-1

Velikonoční

20.3.2016 Nová smlouva Židům 8 Karlos mp3
25.3.2016 Velký pátek Židům 9,1-14 & Matouš 27,45-51 Leendert mp3
27.3.2016 Neděle velikonoční Mk 16,1-8 Petr Šedý fulltext mp3

empty_tomb11

Duchovní růst

28.2.2016 Růst ve vztazích Tomáš Grulich  – mp3
6.3.2016 Jsme dospělí v Kristu 1.Korintským 3;
Židům 6,1-3
Milan Šujan, Karlos mp3
13.3.2016 Zodpovědnost ve službě  – Petr Vopařil  – mp3

spiritual-growth-princ1

 Zjevení I. – 7 listů 7 církvím…

31.1.2016 7 církví Zjevení 1,9-20 Petr Šedý fulltext mp3
7.2.2016 List do Efezu Zjevení 2,1-7 Petr Šedý fulltext mp3
14.2.2016 List do Smyrny Zjevení 2,8-11 Leendert fulltext mp3
21.2.2016 List do Pergamu Zjevení 2,12-17 David Stedler  – mp3
Petr Lomský  – mp3

 smyrna2

Žalmy

3.1.2016 Hospodin je náš hrad nedobytný Žalm 46 (12) Petr Šedý mp3
10.1.2016 Hospodine, kdo smí pobývat… Žalm 15 Tomáš Uher mp3
17.1.2016 Miluji Tě vroucně Žalm 18 Jan Halámka,
Josef Kostelecký
mp3
24.1.2016 V Boha doufám… Žalm 56 (12) Karel Cihelník mp3

burghausen_hrad