Archiv – kázání 2017

Vánoce

3.12.2017 Prokazovat druhým dobré věci Ga 6:7-10 Jiří Bort mp3
10.12.2017 Ježíš, ten který přichází Mt 14:22-33 Petr Vopařil mp3
17.12.2017 Immanuel – Bůh s námi Jan 1:1-14 Leendert Wolters mp3
24.12.2017 Proč pastýřům ? Lk 2:1-20 Mark Potma mp3

Bohem obdarovaní

29.10.2017 Proroctví a služba Ř 12,8-10 Jiří Bort mp3
1.10.2017 7 darů – úvod Ř 12:8-10 Jiří Bort mp3
24.9.2017 Jsi Bohem obdarovaný 1 P 4:8-11 Jiří Bort mp3
3.9.2017 Jsi jedinečný a důležitý 1 Ko 12 Jiří Bort mp3

Různá témata

26.11.2017 Ježíš – dárce radosti J 2, 1-11 Pavel Škrobák  mp3
19.11.2017 Svoboda podle Ježíše Krista Lk 4, 16-21 Milan Šujan  mp3
12.11.2017 Sedm výroků Ježíše Krista na kříži Milan Buban  mp3
5.11.2017 Křest Sk 8 Mark Potma  mp3
22.10.2017 Slyšet Boží hlas Jan 10 Petr Lomský  mp3
15.10.2017 Hospodin – Stvořitel Žalm 19 Petr Vopařil  mp3
8.10.2017 Vyjít z komfortní zóny 2 Sk 10 Leendert Woolters  mp3
17.9.2017 Vyjít z komfortní zóny Milan Šujan  mp3
27.8.2017 O pokušení Lk 4,1-13 Mark Potma  mp3
30.7.2017 Hospodin – Nedobytný hrad Žalm 62 Petr Vopařil  mp3
23.7.2017 Oběť Ř 12:1 Petr Lomský  mp3
16.7.2017 Jak získávat moudrost Přísloví 6 Dave Francis  mp3

Duch svatý

20.8.2017 Suverenita Ducha svatého Sk 6 Jiří Bort  mp3
13.8.2017 Ovoce Ducha Římanům 8 Milan Šujan  mp3
6.8.2017 Když nás vede Duch svatý Sk 16 Jiří Bort  mp3
2.7.2017 Poněkud jiný zdroj charakteru Ga 5:16-25 Jiří Bort  mp3
25.6.2017 Poněkud jiný zdroj moci… Sk 1-2 Jiří Bort  mp3
18.6.2017 Jedno tělo, jeden Duch Ef 4,1-16 Mark Potma  mp3
 11.6.2017 Tentýž Duch, různá obdarování 1Ko 12,1-23 Karel Cihelník  mp3
 4.6.2017 Náhradník Jan 16,7 Jiří Bort  mp3

Kázání hostů – volné téma

 28.5.2017 Když vás navštíví Bůh… tři životy Jiří Bort  mp3
 21.5.2017  Obrácení  Sk 9,1-20 Jan Němeček  mp3
 14.5.2017  Hospodin je můj pastýř  Žalm 23 Jiří Serbus  mp3

Bůh bojuje za nás

 7.5.2017 Gedeon – Bůh bojuje za nás Soudců 6-7 Jiří Bort mp3
30.4.2017 Boží dívka v nesnázích 2 Par 20 Jiří Bort mp3
23.4.2017 Nečekaná strategie Joz 23 Jiří Bort mp3

Kdo je Kristus

14.04.2017 Kvůli nám… Flp 2 Jiří Bort mp3
09.04.2017 Obracet se na Boha Lukáš 11 Milan Šujan mp3
02.4.2017 Necírkevní Kristus různé texty Jiří Bort mp3

Učednictví – být jako On

5.2.2017 Učednictví = nechat sloužit Boha Mk 3:17 Jiří Bort  mp3
12.2.2017 Velké poslání Mt 28:18-20 Karel Cihelník  mp3
19.2.2017 Povolání Dvanácti učedníků Lk 6:12-16 Petr Vopařil  mp3
26.2.2017 Následovat celého Krista různé texty Jiří Bort mp3
5.3.2017 Nejdříve společenství s Bohem Mk 9:14-29 Jiří Bort mp3
12.3.2017 Zůstávat v Kristu Jan 15 Petr Lomský mp3
26.3.2017 Umírat sám sobě Jan 12:23-28 Jiří Bort mp3

Církev jako Kristova nevěsta

29.1.2017 Vyznání lásky a důvěry 1 Ko 14:26 Milan Šujan mp3
22.1.2017 Připomínej si…  Ex 23, Lv 23 Jiří Bort mp3
15.1.2017 Dar manželské smlouvy Gn 17, Dt 6:5 Jiří Bort mp3
8.1.2017 Církev je nevěsta Ef 5 Jiří Bort mp3
1.1.2017 Poslání učedníků Lk 10,1-16 Leendert Wolters  mp3