Církev je Kristova nevěsta

Církev často vypadá neatraktivně. Zvenčí a často žel i zevnitř se jeví jako parta lidí, kteří se neumí radovat ze života, protože jsou spoutáni řadou příkazů, zákazů a tradic. Stát se součástí církve pak někdy může vypadat jako zhoršení kvality již tak náročného lidského života. Tento obraz je žel často dost pravdivý…

Je škoda, že jako křesťané moc nerozumíme tomu, kdo je vlastně církev. Realita je naštěstí mnohem větší a krásnější. Jedním z popisů  církve je totiž obraz nevěsty, jejímž manželem je Kristus. Jde o nejtěsnější možný vztah mezi Bohem a církví. Nejde jen o nějaký poetický obraz, ale o vyjádření lásky Boha k církvi. Bůh církev skutečně miluje a nemá problémy s tím, aby se s církví spojil v manželském svazku. Miluje nás navzdory tomu, že ví, že jako křesťané se někdy chováme všelijak…

To je dobrá zpráva pro každého, kdo ví, že jenom člověk: Bůh nás velmi vážně miluje, i když o nás ví všechno. Můžeme se nad tím pohoršovat – jak nad Boží naivitou, tak nad občasnou zoufalostí církve. Ale církev tvoří lidé, jako jsi ty, nebo já. A pokud Bohu není hloupé, být tvým ženichem, proč by mělo hloupé tobě být jeho milovanou nevěstou? A proč by mělo být hloupé církvi být nevěstou někoho, kdo si ji vyvolil jako svou nevěstu?