Studium Bible

Každé pondělí v 19:00 je možnost se společně zastavit nad tím, co bylo tématem nedělního vyučování. Společně se sdílet o daném tématu, diskutovat nad otázkami, které z tématu, či textu vyvstaly…
Cílem těchto setkání je posunout se nejen k hlubšímu pochopení daných biblických textů, ale zároveň je zkoušet převést do praxe každodenního života. V tom si můžeme navzájem pomáhat.