Poznávat Boha skrze Bibli

Každé pondělí v 19:00 se scházíme, abychom společně pronikali hlouběji do biblických textů, sdíleli se o daném tématu, diskutovali nad otázkami, které z tématu, či textu vyvstaly. Cílem těchto setkání je posunout se nejen k hlubšímu pochopení daných biblických textů, ale zároveň je zkoušet převést do praxe každodenního života. V tom si můžeme navzájem pomáhat.

V rámci biblických skupinek také absolvujeme různé tematické kurzy. Aktuálně probíráme kurz „Jak se modlit ?“