Bohoslužby 2012-2013

6.3.2013 – Bohoslužby na Skalce 2012-2013

foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba001.jpg foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba002.jpg foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba003.jpg
foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba004.jpg foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba005.jpg foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba006.jpg
foto/bohosluzba_2012-13/t_bohosluzba007.jpg foto/bohosluzba_2012-13/t_celosbor.jpg