Ježíšovo kázání

V evangeliích je zaznamenána řada Ježíšových výroků. Často jen věta, nebo jen několik vět. Jedno vyučování je ale poměrně dlouhé (i když ho lze přečístza chvilku) a hlavně tematicky velmi pestré. Říká se mu „kázání na hoře“. Pokud se toto kázání bere jako závazný požadavek vůči věřícím, je to celkem náročný text. Např.požadavek na odpouštění, milování nepřátel apod.
Tento text lze však brát poněkud jinak – jako popis toho, jak si mohou a mají dovolit žít ti, kdo znají Boha jako Otce. Pak už to má celkově jiný nádech. Pokud by to byly požadavky, tak je musíme sami nějak naplnit. Ale pokud je to popis možností, tak nás to vede k lepšímu poznávání Boha jako Otce a prohlubování vztahu s ním.
Pak už to není o tom, že my sami musíme naplnit uvedené požadavky, ale naopak – můžem je naplnit právě díky vztahu s Bohem. Proč? Protože on tak jedná. A proč některé věci nedělat kvůli lidem ale Bohu? Protože to prohlubuje náš vztah s ním.
Kázání na hoře je opravdu hodně zajímavé, protože nám ukazuje to, co všechno si mohou lidé dovolit tehdy, pokud Boha znají jako svého Otce. Neboli – když nežijí pro nějaké náboženství, ale s Bohem.