Mějme zájem o druhé…

V některých protestantských církvích bývá zvykem na přelomu roku losovat biblické verše. Nejde o loterii, či tombolu, kdy by soutěžící s NEJ biblickým veršem něco vyhrál :o)

Jde o touhu církve, aby jí do dalšího roku řekl Pán Bůh to, co jí chce povědět. Směřování, povzbuzení, ujištění, napomenutí… Prostě slovo od Boha pro další rok.

Pro letošní rok na Skalce nám Pán Bůh dal slovo: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (ep.Židům 10:24) Verš celkem jasný a srozumitelný.

Málem bychom si mohli myslet, že bylo takřka zbytečné nám něco podobného připomínat. Ale texty v Bibli, které nás k něčemu pobízejí, tam jsou proto, že v daných oblastech nám to samo od sebe moc nejde. Ten verš je sám o sobě fajn, ale když půjdeme do hloubky, tak nás vede do skutečných vztahů a nesobectví. To už je něco, co nám přirozeně moc nejde a opravdu je potřeba se k tomu povzbuzovat.

V dobrém slova smyslu je ale úžasné, že Pán Bůh vidí naše limity. Nesoudí nás, ale vede nás k tomu, abychom se našimi limity nenechali omezovat, ale viděli, že spolu s ním je možné mít zájem o druhé, milovat a dělat pro druhé něco prospěšného a užitečného. Proč? Protože on takhle jedná s námi. Stačí se od něj pouze učit, protože on sám je ztělesněním lásky.