My Life Workshop

MyLifeWorkshop-Logo_450x450

„Můj život stojí za to, abych ho prozkoumal.“

Ze všech lidí, které znáte, není nikdo zajímavější než – VY SAMI! Workshop MyLife bere v úvahu vaši jedinečnost, váš příběh, vaše touhy a aspirace. Určitě se sami o sobě dozvíte nové a překvapující věci. V procesu sebeobjevování uvidíte, že Bůh o vás má ještě větší zájem, než jaký o sebe máte vy sami.

Kurz probíhá v přátelském prostředí, kde bude něco k zakousnutí i pití a kde budete spolu s dalšími účastníky objevovat více o tom, kým jste. Tvoří ho tvoří šest setkání, které pomáhají k objevování sebe samého a které jako základ pro sebeobjevování a učení využívají mapu „MyLife Map“. Vaše jedinečná cesta se před vámi bude více odkrývat s každým dalším setkáním.

Jednotlivá setkání kurzu

WorkshopMyLife je kurz, který tvoří šest setkání. Každé setkání se týká jednoho tématu, které nějak souvisí s naším životem.

Mince
Začínáme tím, že se zamyslíme nad lidmi a událostmi, díky kterým jsme se stali tím, kým a čím jsme.
Kniha

 

Své sebepochopení rozšíříme, když se nad svým životem zamyslíme tak, že si ho představíme jako knihu – s názvem a kapitolami.
Most

 

Naše minulost neurčuje jen to, kým jsme se stali, ale i to, kam v životě míříme, po čem toužíme, co dává našemu životu smysl.
Hudba

 

Hudba je součástí našeho života. Co kdyby byl Bůh melodií, která zní v pozadí našeho každodenního života? Kde tuto melodii slyšíme?
Náplast

 

Boží bolest se protíná s bolestí našeho života a sděluje nám důležitou zprávu.
Poklad

 

Dar, který má Bůh pro každého z nás, je jako poklad. Najděte Boha a najdete poklad, který jste celý život hledali.

 

Workshop MyLife je vytvořen tak, aby se postupně rozvíjel od jednoho setkání k dalšímu. Základem všech setkání je mapa “MyLife Map“ – jeden pracovní list, který ukazuje váš život. Ani průvodce kurzem, ani účastníci sami předem nevědí, jak bude tato mapa nakonec vypadat – je fascinující jako sám život.

Kurz je jedinečný

Když se důkladně zamýšlíme nad tím, kým jsme se stali a kam míříme, kouř se rozptýlí, vzduch je čistší, vnímání se zostří. John Adams, druhý prezident USA, svému synovi, který tehdy studoval na Harvardově univerzitě, napsal: „Nedělej nic, aniž by ses nad tím zamyslel.“ Zamýšlení a promýšlení věcí je dar, který sami sobě dáváme jen zřídka. Hluboké zamyšlení nad lidmi a událostmi, které nás formovaly, nám přináší obrovskou jasnost vidění. Workshop MyLife nám nabízí nástroje k hlubšímu zkoumání toho, kým jsme a kam míříme.

Workshop-Cogs

Kurz je uspokojující

Když se nám podaří se na čas více ztišit, když nám v zamyšlení již nebrání spousta práce a starostí, dostáváme se do stavu, kdy začínáme toužit. Nejde jen o to, že možná litujeme určitých rozhodnutí a kroků, které jsme v životě učinili, ale toužíme také po něčem více, než co jsme zatím zažili, a týká se to dokonce i pozitivních věcí. „Co je to dobrý život a jak se z něj můžeme radovat?“ To jsou základní otázky, ke kterým se workshop MyLife nejen vyjadřuje, ale poskytuje na ně také odpovědi a praktické kroky, jak k takovému životu dospět.

Kurz je překvapivýWorkshop MyLife vás už od prvního modulu překvapí. Budete překvapení tím, že se o sobě dozvíte věci, které pro vás budou naprostou novinkou. Možná vás překvapí, že nikdo, dokonce ani moderátor kurzu neví, jak kurz skončí. Budete také překvapeni tím, že se dozvíte, že Bůh má o váš život mnohem větší zájem a záleží mu na něm mnohem více než vám samým. Hloubka Boží lásky a jeho péče o vás vás dozajista hluboce osloví.

Kurz je praktický

Všichni víme, jaké to je sedět na hodině, kde učitel mluví natolik teoreticky, že nikdo nerozumí tomu, o čem je řeč, nebo to studentům k ničemu není. To však není případ workshopu MyLife. Tento workshop je praktický a usiluje o aplikaci. Krátké vstupy moderátora vedou k aplikaci, o kterou se můžete podělit s ostatními ve skupině. Mapa „MyLife Map“ se stane vaším osobním dokumentem, který si budete postupně vypracovávat s tím, jak budete postupovat od jednoho modulu k dalšímu a budete postupně získávat další vhled a jasnější představu.

Kurz je součástí celku

Workshop MyLife nemá fungovat izolovaně, ale v rámci společenství. Spolu s jinými získáte další vhled, protože budete diskutovat o tom, co objevíte. Poznámky jiných účastníků často vedou k dalším postřehům a novým myšlenkám, o kterých jste předtím nevěděli. Na kurz můžete přijít, aniž byste kohokoli znali, ale odcházet budete s darem nových známostí a přátelství, která budou trvat. Workshop MyLife je více než jen kurz. Je to místo, kde můžeme zažít společenství, přijetí a sounáležitost.