Nechtěné těhotenství

V kultuře, kde je potrat běžný, je veliký tlak na jeho podstoupení a následky jsou pak zničující. Seminář PassionLife nám pomůže pochopit, co říká Bůh a jaká bychom měli jako křesťané reagovat.

PassionLife poskytuje biblický výcvik pro službu ženám v krizovém těhotenství a praktické rady, které pomáhají církvím a organizacím vytvářet a vést službu v krizových těhotenstvích.

PassionLife je partnerem pracovníkům a vedoucím po celém světě kvůli podpoře nenarozeného života, zejména tam, kde je veliká koncentrace potratů. Kombinací biblické teologie, bio-etiky, apologetiky a příběhu nabízí tento seminář podobné nástroje, jako jsou „Čtyři otázky„, které pomáhají účastníkům bránit nenarozený život s důvěrou, odvahou a soucitem. Tyto otázky pomáhají odhalit, jak máme žít evangelium života.

 

ČTYŘI OTÁZKY

  • Co říká Bůh o lidském životě, včetně nenarozeného života?
  • Co říká Bůh o prolévání nevinné krve, včetně potratů?
  • Jak přinášíme milost evangelia do oblasti pocitu viny ohledně potratu, aby lidé přijali

odpuštění a byli vysvobozeni?

  • K čemu nás Bůh povolává ohledně zastavení prolévání nevinné krve a jak v tom

můžeme pomoci ostatním?

 

Další informace: http://www.passionlife.org