Naše vize

 

1. V oblasti vnější služby – misie

Bůh je úžasný a naší touhou je to, aby Ho mohli poznat i další lidé. Proto pomáháme při zakládání nových křesťanských sborů v Praze. Zároveň nabízíme nejrůznější možnosti lidem v našem okolí, aby se mohli s Bohem setkat.

Toužíme po transformaci celého člověka – srdce, emocí, mysli, vůle i těla. Toužíme po tom, aby lidé, které vedeme, následovali Krista v každodenních situacích a rozhodnutích.

2. V oblasti vnější služby – diakonie

Toužíme vidět  komunitu proměněnou láskou a evangeliem v různých částech Prahy. Chceme vidět změnu v lidských životech k lepšímu. Chceme sloužit slabým, malým a potřebným. Konkrétně to znamená podporování 10 organizací sloužící v charitativní oblasti. Chceme spolupracovat s institucemi, které mají dobré jméno, dobré zkušenosti a slouží prakticky lidem bez domova, lidem, kteří jsou na okraji společnosti a tam, kde je to potřeba.

polevka_08 2014-11-17 Polévková akce na Skalce 042

3. V oblasti sborového růstu

Toužíme rozvinout obdarování křesťanů v našem společenství. Nejsme církví závislou na jednom vedoucím, ale chceme si  sloužit navzájem tím, co nám Pán Bůh svěřil pro tuto vzájemnou službu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA10001430_10201847705655086_2055570902_n

Chceme si být blízko jako rodina Božích dětí, které společně jdou za Kristem a uctívají našeho Pána.

Podporujeme zakládání a rozvíjení skupinek různých velikostí jak pro křesťany, tak pro hledající. Činíme to ve formálním a neformální kontextu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA