Podpořte nás…

Děkujeme Vám, že chcete finančně podpořit naši práci a aktivity na Skalce. Vaše dary je možno odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutém daru.

„Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč; lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.“ §15 Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Korunový účet

Peněžní ústav: FIO
Číslo účtu: 2201367705 / 2010
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

Jednorázové a účelové dary ohlašte prosím emailem naší paní účetní, která Vám potvrdí jejich přijetí.

Info:
Markéta Lučanová (účetní), 604 571 424, mlucanova@seznam.cz