Podporujeme

Křesťanské společenství Cesta blíž na Skalce podporuje tyto projekty a organizace:

Andělský Strom – podpora rodin vězňů
Naděje – podpora práce s bezdomovci
Teen Challenge – podpora rómských dětí
Univerzitní křesťanské hnutí – práce s vysokoškoláky
Diakonie CB – diakonické projekty
Evangelikální Teologický Seminář v Praze (ETS) – podpora vzdělávání
Etické dílny – primární prevence mládeže na základních školách

Jsme velmi vděčni za jejich službu Bohu i lidem a jsme velmi rádi, že můžeme tyto organizace podporovat.

Detailní informace o výši darů se dozvíte na pravidelných ročních členských shromážděních nebo na požádání u vedoucích sboru.
Děkujeme za vaše dary a příspěvky. Věříme, že to má smysl a že si to Pán Bůh použije k dobrému.