Category Archives: Bohoslužby u stolů

O práci

Dobré ráno, milí přátelé, hosté, posluchači na internetu. Dovolte mi vám na úvod položit zajímavou otázku: Co je to práce? Prace je obec v okrese Brno-venkov. Nachází se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na severním úpatí Prackého kopce s památníkem bitvy u Slavkova zvaným Mohyla míru. Žije zde více než 900 obyvatel. Práce také může být dílo, důsledek účelné činnosti. Podle práva je práce výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu. Podle ekonomie je práce cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové hodnoty.

O smíření

Milí Kristovi přátelé, dnes dokončíme naši sérii kázání s názvem spravedlivý Bůh. Dnešní téma je důsledky ospravedlnění. Vykládáme text Římanům 5,1-11. Dnešní téma je nesmírně důležité. Proč? Protože nejdůležitějším důsledkem ospravedlnění je smíření. Budeme mluvit o smíření člověka s Bohem. Sekulární myšlení považuje smíření za nesmírně důležité. Ale redukuje smíření na psychologickou dimenzi. Ano, ta je důležitá. Jinými slovy: odpusť sám sobě. Stejně tak zásadní je sociální dimenze smíření. Jinými slovy: odpusť druhým. Pak budeš svobodný. Tyto dimenze jsou zásadní pro

Římanům 5,1-11 (kázání od Petra Vopařila)

Milí přátelé, dnes společně zakončíme letošní sérii zamyšlení na list Římanům. Neznamená to, že bysme tento Pavlův obsáhlý dopis římským křesťanům vyčerpali. To ani náhodou. Dnes se budeme zamýšlet nad prvními jedenácti verši z páté kapitoly. Kapitol má však list Římanům celkem šestnáct. Naše zamyšlení byly tedy spíš takovým úvodem, či spíše základem a snad i povzbuzením k dalšímu čtení listu Římanům. Kdo by chtěl Římanům studovat podrobněji, může navštěvovat naší biblickou skupinku v pondělí, kde se tímto listem zabýváme

Ospravedlnění z víry

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu, dnes pokračujeme předposledním kázáním z naší série Spravedlivý Bůh na téma spravedlnost skrze víru. Předlohou dnešního kázání je čtený text z Římanům 3,21-31. Zaměřím se dnes na verše 21-26. Budu rád, když si se mnou otevřete Bible a budete sledovat tok Pavlova argumentu. K tomu je zajímavě připojen text z Izajáše 45,14-25. Minulý týden Karlos vyložil, co to znamená samospravedlnost a Boží soud. Dnes si pojem samospravedlnost rozšíříme a budeme pokračovat pasáží, která odpovídá

Evangelium je Boží moc

Učitel seděl celou noc na záchodě a lámal si hlavu s tím, jak by svým studentům předal důležitou přednášku. Láme si hlavu nad tím, jak je možné, aby Bůh byl zároveň spravedlivý a současně miloval člověka. Celý život nenáviděl Boha za to, že trestá člověka kvůli hříchu a posílá ho do pekla za to, jak ho stvořil. Nenáviděl Ho kvůli tomu, že Boha vnímal jako náročného a přísného. Najednou mu svitlo. Aha! Co když je to celé jinak? Bible říká, že

Vykupujte čas

Tématem dnešního kázání je vykupování času. Čas. To je zajímavá veličina. Už jste někdo viděl čas? Já ne. Co o něm můžeme říci? Jsme v něm ponořeni až po uši, plaveme v něm od chvíle, kdy jsme se narodili. Někdy se i topíme. Může nás tedy ještě něčím překvapit? Víme si s ním vždy rady? Jako objektivní fyzikální veličinu se ho pokusil ve své teorii relativity popsat A. Einstein. My však máme zkušenosti s úplně jinou relativitou. Jinak je dlouhá minuta, když dobíháme

O radostném dávání

O radostném dávání 2K 9,6-15 Jedna maminka dala dceři 100 Kč a 10 Kč, a řekla, že může dát do sbírky buď 100 Kč a nechat si 10Kč pro sebe, anebo dát tam 10 Kč a nechat 100 Kč pro sebe. Po shromáždění se maminka zeptala, „a co jsi tam dala?“ Řekla, „dala jsem 10 Kč a 100 Kč jsem nechala pro sebe“ „Ale proč?“ Zeptala se maminka. „No, pan kazatel nám přece řekl, že Bůh miluje radostného dárce. Tak

Smíření bratrů

Přeji Vám všem pěknou letní neděli. Dohromady už osm nedělí vykládáme starozákonní příběh Josefa Egyptského, syna Jákoba zvaného Izrael a jeho bratrů, kteří Josefa prodali do otroctví v Egyptě. Je to vskutku strhující příběh, ve kterém sledujeme nejen lidské životy, jejich vývoj a proměny, ale hlavně můžeme vidět a uvědomovat si Boží moc a jednání v jejich životech a situacích. Josefův příběh se nám dnes dostává skoro do finále. Josefa tuto neděli sice ještě neopustíme, ale v dnešní 45. kapitole

Dobrý pastýř

Milí ostrovní přátelé, hosté, bratři, sestry, posluchači na internetu, Jsme moc rádi, že jste si udělali čas na dnešní nedělní letní a opravdu horkou dopolední open air bohoslužbu na Střeláku. Jmenuju se Petr Šedý a jsem pastorem společenství Cesta blíž Skalka, kazatelem Církve bratrské z Prahy. Jinak jsem docela normální, mám jednu manželku Mirku, která je tu s námi i s naším skoro dvouletým synem Vojtou. Jsme jako sbor moc rádi, že můžeme aspoň na jednu neděli přijet sem do

Cesta do Egypta

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu, už se vám někdy stalo, že jste čekali něco hrozného a pak to dobře dopadlo? Dnes budeme pokračovat v naší sérii zamyšlení s názvem Příběh Josefa. Procházíme napínavým příběhem jedné z hlavních postav Starého zákona, syna Jákoba, Josefa Egyptského a jeho rodiny. Dnes spolu s jeho bratřími sestoupíme do Egypta. Tato nelehká cesta s sebou nese mnohá rizika. Člověk, který nemá čisté svědomí, protože udělal něco opravdu zlého, se musí na této cestě zamyslet

« Older Entries Recent Entries »