Tag Archives: Křesťanský život

O odsuzování

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu. Dnes začínáme nový seriál kázání na téma křesťanský život. Dříve jsme si řekli, že evangelium je Boží moc pro každého kdo věří. Tedy evangelium je moc ke změně života člověka. Jestli je to pravda, když věříme v Ježíše Krista, náš život se mění k lepšímu. Když hledáme cestu k Bohu a nacházíme tuto cestu v Ježíši Kristu, mění to naše myšlení, cítění i jednání. Křesťanská víra není cosi vágního jako pouhý náboženský cit. I

Vykupujte čas

Tématem dnešního kázání je vykupování času. Čas. To je zajímavá veličina. Už jste někdo viděl čas? Já ne. Co o něm můžeme říci? Jsme v něm ponořeni až po uši, plaveme v něm od chvíle, kdy jsme se narodili. Někdy se i topíme. Může nás tedy ještě něčím překvapit? Víme si s ním vždy rady? Jako objektivní fyzikální veličinu se ho pokusil ve své teorii relativity popsat A. Einstein. My však máme zkušenosti s úplně jinou relativitou. Jinak je dlouhá minuta, když dobíháme

O radostném dávání

O radostném dávání 2K 9,6-15 Jedna maminka dala dceři 100 Kč a 10 Kč, a řekla, že může dát do sbírky buď 100 Kč a nechat si 10Kč pro sebe, anebo dát tam 10 Kč a nechat 100 Kč pro sebe. Po shromáždění se maminka zeptala, „a co jsi tam dala?“ Řekla, „dala jsem 10 Kč a 100 Kč jsem nechala pro sebe“ „Ale proč?“ Zeptala se maminka. „No, pan kazatel nám přece řekl, že Bůh miluje radostného dárce. Tak

O povolání

Milí přátelé, dnes budeme mluvit o tématu povolání. Co si představíte, když se řekne povolání? Dovolte mi začít příběhem, který jsem četl v novinách. Příběh o nevýhodách řidičského povolání Nejeden malý hoch by si přál být silným šoférem silného náklaďáku. Pokud je to krásně lesklá cisterna, málokterý školáček by odolal. Miloši Jakoubkovi se náklaďáky líbily odedávna. Když mu tetička za hlubokého socialismu přinesla z Tuzexu model lesklé cisterny, hošík už na nic jiného nemyslel, než jak bude v dospělosti drandit