Velký pátek

KRISTOVO UKŘIŽOVÁNÍ – Téma velmi zajímavé, protože žijeme o 2.000 let po této události a netušíme, co s námi má společného nějaký Žid ukřižovaný Římany.

  • Opravdu to má co do činění právě se mnou?
  • Má to něco společného s Bohem?
  • Je i pro mě Kristus důležitý?

Ač se toto téma mezi křesťany opakuje, je stále aktuální a úžasné díky obrovské Boží lásce, kteří za tím vším stojí. Proto jsme si o letos mohli Kristovu oběť na kříži připomenout…