Velký pátek

Příběh Abrahama a jeho syna Izáka budí veliké rozpaky. Vytoužený, jediný a milovaný syn má být na Boží pokyn obětován. Otec jede se svým synem kamsi, aby ho obětoval a vše odhalí až na místě. Těsně před tím, než ho jeho poslušnost Bohu dovede až k samotné oběti, ho Bůh zastaví. Poměrně krutá zkouška víry.

Ale stejný příběh se odehraje po zhruba 1800 letech. Tentokrát Bůh dotyčného otce nezastaví v obětování jeho jediného milovaného syna. Tím otcem je totiž Bůh sám. A podobně jako tehdy Abrahamův syn Izák, i Boží syn Ježíš je ochoten svého otce poslechnout až do krajnosti. Proč? Protože spolu se svým otcem miluje lidi a je ochoten se za ně a pro ně nechat obětovat…

Právě o tom bude dnešní Velkopáteční bohoslužba od 18:00