Víra

Co je vlastně víra? Spolehnutí se… jistota, že něco bude fungovat tak, jak očekávám…. naděje, že se stane něco, co zatím ještě nepřišlo…

Víru používáme v každodenním životě. Spoléháme na to, že nás dopravní prostředky dovezou bezpečně namísto, že při placení nákupu bude naše platební karta fungovat, že se pod námi nerozpadne židle apod. Víru používáme neustále. Neověřujeme si neustále každou věc, jestli bude spolehlivě fungovat.

Víra v Boha je důvěrou, že Bůh je skutečně takový, jaký věříme, že je. Neboli – ž e se na něj můžeme spolehnout jak v tom, co prožíváme, nebo v tom, co nás teprve čeká.

Proto jako sbor nabízíme řadu možností, jak se s Bohem seznámit, setkat se s ním a vstoupit s ním do osobního vztahu. Tím základem jsou samozřejmě naše běžná setkání, na kterých o Bohu mluvíme, přemýšlíme o něm a také s Ním mluvíme (modlitby). Na tato setkání jste samozřejmě zváni.

Kromě těchto setkání také občas pořádáme kurzy, které nabízí těm, kdo zatím Boha ještě neznají, možnost ho poznat. Každý kurz je jiný, ale všechny nabízí možnost se setkat s Bohem osobně na základě nabíézených informací.

Pokud byste měli o konkrétní kurz zájem i v době, kdy ho zrovna nepořádáme, tak se nebojte ozvat a něco vymyslíme.