Author Archives: Církev bratrská Praha Skalka

Legoprojekt na Skalce

Příměstský tábor na Skalce. Od 11. do 15.7. 2016 pondělí až pátek od 9 do 21h Pro všechny generace! Dopoledne se budou teenageři (13-17) let učit anglicky a děti (6-12 let) stavět lego město. Odpoledne si malé děti mohou odpočinout a starší děti mohou zábavnou formou trávit čas se sportovními vedoucími při hraní nejrůznějších sportů a odpoledních workshopů a aktivit. Večer se můžeme těšit na zábavný program v angličtině, zpívání anglických a amerických písní, uslyšíme zajímavé slovo v angličtině a

Bůh je dobrý Otec

Několik týdnů se v našich nedělních setkáních zabýváme tématem „Bůh je dobrý Otec“. Rád bych stručně shrnul několik zásadních momentů z oněch několika týdnů: Bůh si nás vyvolil už dávno předtím, než jsme se narodili. Tím pádem nečekal na to, jestli si to   zasloužíme. Rozhodl se s námi počítat. Nevyvolil si nás do počtu, nebo na práci, ale jako své skutečné děti, pro které chce být Otcem. I když s ním nepočítáme, a žijeme si život po svém, on nám

Náboženství Boha nenahradí

V říjnu jsme se zabývali tím, že lidské náboženství nemůže nahradit skutečného Boha. Probírali jsme se příběhem o tom, kdy Izraelci čelili vojenské hrozbě ze strany jednoho ze sousedních národů. V prvním střetu zažili porážku. Žel se příliš nezamysleli nad příčinou své porážky a do druhého kola si vzali jeden posvátný předmět v naději, že si tím zajistí Boží přítomnost a tím pádem i výhru nad nepřáteli. Bůh je však nechal napospas jejich důvěře v posvátné předměty a tak zažili

Polévka nasytí žaludek, a co dál?

Milí Kristovi přátelé, hosté, dobrovolníci a lidé, jsme tu dnes proto, abychom společně udělali něco dobrého. V tuto chvíli jsme se sešli jako dobrovolníci a zástupci třech organizací, Církve bratrské zde na Skalce, Maltézské pomoci a Naděje, abychom nabídli pomocnou ruku těm, kdo o to projeví zájem. Až dokončím svůj krátký proslov, začneme nalévat gulášovou polévku. Chci moc poděkovat svojí manželce i všem dobrovolníkům, kteří polévku vařili. Současně budeme vydávat teplé oblečení na zimu, děkuji všem lidem, co přispěli a

O odsuzování

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu. Dnes začínáme nový seriál kázání na téma křesťanský život. Dříve jsme si řekli, že evangelium je Boží moc pro každého kdo věří. Tedy evangelium je moc ke změně života člověka. Jestli je to pravda, když věříme v Ježíše Krista, náš život se mění k lepšímu. Když hledáme cestu k Bohu a nacházíme tuto cestu v Ježíši Kristu, mění to naše myšlení, cítění i jednání. Křesťanská víra není cosi vágního jako pouhý náboženský cit. I

O práci

Dobré ráno, milí přátelé, hosté, posluchači na internetu. Dovolte mi vám na úvod položit zajímavou otázku: Co je to práce? Prace je obec v okrese Brno-venkov. Nachází se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na severním úpatí Prackého kopce s památníkem bitvy u Slavkova zvaným Mohyla míru. Žije zde více než 900 obyvatel. Práce také může být dílo, důsledek účelné činnosti. Podle práva je práce výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu. Podle ekonomie je práce cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové hodnoty.

O smíření

Milí Kristovi přátelé, dnes dokončíme naši sérii kázání s názvem spravedlivý Bůh. Dnešní téma je důsledky ospravedlnění. Vykládáme text Římanům 5,1-11. Dnešní téma je nesmírně důležité. Proč? Protože nejdůležitějším důsledkem ospravedlnění je smíření. Budeme mluvit o smíření člověka s Bohem. Sekulární myšlení považuje smíření za nesmírně důležité. Ale redukuje smíření na psychologickou dimenzi. Ano, ta je důležitá. Jinými slovy: odpusť sám sobě. Stejně tak zásadní je sociální dimenze smíření. Jinými slovy: odpusť druhým. Pak budeš svobodný. Tyto dimenze jsou zásadní pro

Římanům 5,1-11 (kázání od Petra Vopařila)

Milí přátelé, dnes společně zakončíme letošní sérii zamyšlení na list Římanům. Neznamená to, že bysme tento Pavlův obsáhlý dopis římským křesťanům vyčerpali. To ani náhodou. Dnes se budeme zamýšlet nad prvními jedenácti verši z páté kapitoly. Kapitol má však list Římanům celkem šestnáct. Naše zamyšlení byly tedy spíš takovým úvodem, či spíše základem a snad i povzbuzením k dalšímu čtení listu Římanům. Kdo by chtěl Římanům studovat podrobněji, může navštěvovat naší biblickou skupinku v pondělí, kde se tímto listem zabýváme

Ospravedlnění z víry

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu, dnes pokračujeme předposledním kázáním z naší série Spravedlivý Bůh na téma spravedlnost skrze víru. Předlohou dnešního kázání je čtený text z Římanům 3,21-31. Zaměřím se dnes na verše 21-26. Budu rád, když si se mnou otevřete Bible a budete sledovat tok Pavlova argumentu. K tomu je zajímavě připojen text z Izajáše 45,14-25. Minulý týden Karlos vyložil, co to znamená samospravedlnost a Boží soud. Dnes si pojem samospravedlnost rozšíříme a budeme pokračovat pasáží, která odpovídá

Evangelium je Boží moc

Učitel seděl celou noc na záchodě a lámal si hlavu s tím, jak by svým studentům předal důležitou přednášku. Láme si hlavu nad tím, jak je možné, aby Bůh byl zároveň spravedlivý a současně miloval člověka. Celý život nenáviděl Boha za to, že trestá člověka kvůli hříchu a posílá ho do pekla za to, jak ho stvořil. Nenáviděl Ho kvůli tomu, že Boha vnímal jako náročného a přísného. Najednou mu svitlo. Aha! Co když je to celé jinak? Bible říká, že

« Older Entries