Bůh je dobrý Otec

Několik týdnů se v našich nedělních setkáních zabýváme tématem „Bůh je dobrý Otec“.

Rád bych stručně shrnul několik zásadních momentů z oněch několika týdnů:

  • Bůh si nás vyvolil už dávno předtím, než jsme se narodili. Tím pádem nečekal na to, jestli si to   zasloužíme. Rozhodl se s námi počítat.
  • Nevyvolil si nás do počtu, nebo na práci, ale jako své skutečné děti, pro které chce být Otcem.
  • I když s ním nepočítáme, a žijeme si život po svém, on nám jde naproti.
  • Uschopňuje nás k tomu být jeho dětmi tím, že nám odpouští důsledky našeho života bez Něj.
  • Jako Otec nás zve k tomu, abychom se chovali jako děti – nebáli se Ho žádat o dobré věci, protože On jako dobrý Otec dává svým dětem dobré věci
  • Možná máme jako křesťané pocit, že jsme tady především na práci. Bůh i nás zve do skutečného vztahu. Služba je pouze důsledkem vztahu.
  • Boží rozhodnutí nás milovat je tak pevné, že ho nikdo nemůže zrušit, či oslabit.