Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Čemu věříme ?

Bůh je pro nás někým skutečným, živým a osobním. 

V Boha nejen věříme – to bychom zůstávali jen u víry, že Bůh existuje. Bohu věříme – máme s Bohem řadu zkušeností, protože s Ním žijeme. Naše víra je tedy především věcí vztahu a důvěry. Ano – asi to zní hodně odvážně, nafoukaně a možná poněkud podivně. Ale spolu s miliony křesťanů na celém světě známe Boha jako někoho, s kým je možné mít opravdový vztah. Proto se snažíme vztah s Bohem rozvíjet jak osobně, tak i v rámci společenství. Neradi bychom zůstali teoretiky, kteří si o Bohu jen čtou a navzájem vyprávějí. Věříme Bohu, že je dobrý a milující. Je to skutečný Otec, který opravdu miluje lidi jako svoje děti. Pečuje o nás, naslouchá nám, řeší naše problémy, utěšuje nás. Také nás vychovává, abychom byli zralými Božími dětmi, které dobře reprezentují svého nebeského Otce tady na zemi. Zároveň známe Boha jako Boha – neboli někoho, koho nelze spoutat našimi představami a věroukou. Je to Bůh a proto má právo být suverenní a jednat jinak, než bychom někdy rádi. Ale to nám nebrání v tom ho milovat a brát vážně jeho rady a vedení. Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že jeho pohled na věc je pro nás mnohem lepší, než naše nápady. Takovému Bohu věříme. 

Také věříme Božímu Synu – Ježíši Kristu. 

Věříme mu, že přišel z nebe na tuto zem, aby žil jako obyčejný člověk a nakonec zemřel jako oběť za naše hříchy. Neboli – aby soud, který si zasloužíme za svoje skutky, slova i myšlenky, vzal místo nás na sebe.Věříme mu, že nejen zemřel, ale také byl vzkříšen – že jeho oběť Bůh přijal a proto se můžeme na Kristovu oběť spolehnout.Věřímu Ježíši Kristu, že je schopen každému člověku, který ho poprosí o odpuštění svých hříchů, skutečně odpustit. Věříme mu, že je schopen nás nejen zachránit  před posledním soudem, ale také nás smířit s Bohem, abychom mohli s Bohem – jeho Otcem žít. Věříme mu, že je Pánem, který dobře vede a pečuje o svoje lidi.

Věříme Duchu svatému. Věříme, že v nás skutečně žije, aby nám pomáhal žít životem Božích dětí. Věřímu mu, že nám dává sílu nejen dobře žít, ale také kvalitně sloužit druhým lidem.

Věříme tomu, že Bůh chce mít s lidmi vztah navěky. Proto věříme ve vzkříšení a věčný život s Bohem.

Věříme tomu, že je důležité žít nejen s Bohem, ale i s dalšími Božími dětmi – křesťany. 

Věříme tomu, že křesťané patří do Boží rodiny (církve), aby si mohli navzájem pomáhat a společně se mohli povzbuzovat pro růst v mezilidských vztazích, ve vztahu s Bohem apod. Církev tvoří lidé a tak to není vždy jednoduché. Ale to konec konců není ani ve spoustě rodin. Víme, že máme spoustu nedostatků, ale protože máme vztah s Bohem, tak to spolu nevzdáváme, protože náš Otec nás učí, jak si vzájemně rozumět, přijímat se a prokazovat si lásku.

Zveme vás, abyste spolu s námi zkoumali, jestli to, čemu věříme je pravda. Máme naději, že i vy pak budete moci spoléhat na to, na co dnes spoléháme my jakožto jedni z mnoha křesťanů na světě.

Naše víra má samozřejmě oficiální podobu, protože jsme součástí Církve bratrské. Naše vyznání víry, které navazuje na tradiční vyznání víry si můžete přečíst na stránkách Církve bratrské.