Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Naše vize ?

1. V oblasti vnější služby – misie

Bůh je úžasný a naší touhou je to, aby Ho mohli poznat i další lidé. Proto pomáháme při zakládání nových křesťanských sborů v Praze. Zároveň nabízíme nejrůznější možnosti lidem v našem okolí, aby se mohli s Bohem setkat.

Toužíme po transformaci celého člověka – srdce, emocí, mysli, vůle i těla. Toužíme po tom, aby lidé, které vedeme, následovali Krista v každodenních situacích a rozhodnutích.

2. V oblasti vnější služby – diakonie

Toužíme vidět  komunitu proměněnou láskou a evangeliem v různých částech Prahy. Chceme vidět změnu v lidských životech k lepšímu. Chceme sloužit slabým, malým a potřebným. Konkrétně to znamená podporování 10 organizací sloužící v charitativní oblasti. Chceme spolupracovat s institucemi, které mají dobré jméno, dobré zkušenosti a slouží prakticky lidem bez domova, lidem, kteří jsou na okraji společnosti a tam, kde je to potřeba.

3. V oblasti sborového růstu

Toužíme rozvinout obdarování křesťanů v našem společenství. Nejsme církví závislou na jednom vedoucím, ale chceme si  sloužit navzájem tím, co nám Pán Bůh svěřil pro tuto vzájemnou službu.

Chceme si být blízko jako rodina Božích dětí, které společně jdou za Kristem a uctívají našeho Pána.

Podporujeme zakládání a rozvíjení skupinek různých velikostí jak pro křesťany, tak pro hledající. Činíme to ve formálním a neformální kontextu.