Nejnovější příspěvky...

Skalka Cowboy City Camp

City_Camp

Příměstský tábor v Praze na Skalce S kovbojskou tématikou „do the right thing“ Příměstský tábor je zvláště určen pro rodiny a mladé lidi, kteří zůstali v Praze, jejich rodiče pracují a nebo z nějakého důvodu chtějí, aby o jejich nejbližší bylo kvalitně postaráno… 11.-15.7.2016 od pondělí do pátku pro všechny generace… 12 Američanů z Texasu v Praze ve spolupráci s naším volnočasovým centrem pořádá… Příměstský tábor s legem a výukou angličtiny… Děti 6-12 let si budou pod vedením českých i

Duch svatý přebývající

filled-with-the-spirit

Milí přátelé, bratři a sestry, posluchači na internetu, dnes budeme pokračovat v tématu Duch svatý a jeho působení. Navážu volně na Karlosovo úvodní kázání z minulé neděle. Dovolte mi začít důležitou otázkou: Považuješ se za křesťana? Jak to poznáš? Jak to poznají lidé kolem tebe? A jak to pozná Pán Bůh, že jsi křesťan? Dnes slavíme Večeři Páně, tak si dovolím vám položit základní otázku. Jsi znovuzrozený(á)? Možná si položíš otázku, co to vůbec znamená, že je člověk znovuzrozený. Pamatuju si na

Zákon rozdělené mysli

divided mind

Milí přátelé, bratři a sestry, hosté, posluchači na internetu, jsem rád, že dnes můžeme pokračovat v naší sérii na list Římanům. Tentokrát nás čeká zajímavá 7.kapitola, která je jakýmsi středem 3 kapitol – 6.-8. kapitoly, kde apoštol Pavel mluví o důsledcích Kristova smíření (5. kapitola) na život křesťana. Zároveň jsme věřím společně sledovali dubnového průvodce Biblí na list Římanům, tak víme, o čem je řeč. Apoštol Pavel mluví o vysvobození z moci hříchu, moc hříchu je zlomena, jak o tom mluvil minulý týden

Bohoslužby každou neděli od 10,30

12799251_10206157217110179_6593295914302851260_n

  Bohoslužby na Skalce   začínají každou neděli dopoledne v 10:30. První neděli v měsíci slavíme Večeři Páně a je večerní bohoslužba od 19h. Kvalitní a aktuální výklad z Bible, živá hudba a moderní písně, přátelská atmosféra, dobrá káva či čaj a občerstvení v prostředí kavárny na sídlišti Skalka. 2 minuty od metra v 1. patře vedle Městské knihovny. Živý přenos bohoslužeb je zde . Každou neděli online přenos zde od 10,30.   Víra je… Série kázání o významu křesťanské

Velikonoční kázání Mk 16 o vzkříšení

empty_tomb11

Kázání CB Skalka, neděle vzkříšení 27.3.2016, Marek 16,1-8 Milí Kristovi přátelé, vítám také mezi námi hosty, posluchače na internetu. Je jaro. Už technicky vzato od 21.3. (od pondělí). A také nám přibyl státní svátek. Doufám, že jste ho využili dobře. My jsme v pátek důstojně oslavili státní svátek celonárodním čtení Bible. Byli jsme rádi, že se k nám i připojili naši korejští přátelé ze spřáteleného baptistického sboru v Malešicích. Bylo docela přijatelné počasí a vydali jsme všech 75 porcí gulášové

List do Smyrny

aphrodisias-teoman-cimit

Milí přátelé, bratři, sestry, hosté a posluchači na internetu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Úvod Jednoho dne žil nějaký muž na malém ostrově. Osamocený, protože byl v exilu. Soudci ho považovali za nebezpečí pro tehdejší společnost. Fakt byl, že oni byli jenom měnšina, ale měli moc, aby uvěznili lidi, kteří byli hrozba pro ně a pro jejich způsob života. Rok za rokem tam ten můž bydlel, ale nezahořkl a pořád respektoval jiné lidi, i

List do Efezu: navrať se k první lásce… (Zj 2,1-7)

imgp1176

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu, je mi velkou ctí a výsadou být dnes s vámi a mám radost, že můžeme společně zakoušet společenství při svátostech a společně dnes sdílet dnešní slovo. Dnes pokračujeme ve výkladu apokalypsy, knihy Zjevení. Zjevení je dopis od Ježíše. A naše první část, 7 listů 7 církvím je vlastně dopis uvnitř dopisu. Hned v prvním verši je napsáno: „andělu církve v Efezu napiš…“. A ve verši 2 je citát, to, co Ježíš říká tomuto sboru…

Zjevení: 7 listů 7 církvím

7-churches-of-revelation

Milí Kristovi přátelé, bratři a sestry, milí hosté a posluchači na internetu. Mám opravdu velkou radost, že dnes máme naši první rodinnou bohoslužbu mimo liturgický čas. Zároveň začínáme novou sérii kázání na téma Zjevení. Když se použije toto zvláštní slovo, alespoň v běžném jazyce jde o něco podivného, kuriózního. Když se začnou doma dít podivné věci, zjistí Kelly (Ashley Greene) a Ben (Sebastian Stan), že je straší postava, kterou náhodou vyvolali během parapsychologického experimentu na univerzitě. Děsuplné zjevení se živí

Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo…

light

Půlnoční kázání CB Skalka 24.12.2015 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo… Milí přátelé, jsme rádi, že jsme dnes na tomto místě. Půlnoční bohoslužba je tradicí, která má své kouzlo. Svit svíček, zpěv koled a přátelé kolem nás, svařák, kterým se za chvíli zahřejeme. Dárky jsme rozbalili a teď je čas oslavit vánoce. Pro tento rok jsem vybral jeden prastarý text z proroka Izajáše, 9. kapitoly, který věřím dobře shrne, o co jde v těchto vánocích. Jde o citát

Ten přicházející

the-baptism-of-jesus_WCA8889-1800

Milí Kristovi přátelé, hosté, jsme rádi, že můžeme dnes slavit vánoční bohoslužbu. Děti se již jistě těší na dárky, stejně tak věřím i my dospělí. Na tom jistě není nic špatného. Naopak, právě dárky jsou symbolem, který ukazuje někam dále a někam výše. Dárky ukazují k nejcennějšímu Daru, který Bůh daroval lidem, Ježíši Kristu. Jsem moc rád, že můžeme tuto tradici mít i tady na Skalce a vzájemně se obdarovávat dárky. Přitom myslet na ty, kdo jsou potřební a kdo